CO ZAWIERA PROJEKT?

Jesteś tutaj: Start / Co zawiera projekt?
Co zawiera projekt?

Projekty domów - projekty dla dewelopera, projekty domów bliźniaczych

Zamawiając projekt gotowy w Ecodomy.pl, otrzymasz komplet materiałów technicznych, na podstawie których możesz zbudować dom. Wymagane prawem cztery egzemplarze dokumentacji zabezpieczone zieloną pieczęcią, zawierają opracowanie branży architektonicznej, konstrukcję, instalacje sanitarne i elektryczne. Dodatkowo do dokumentacji dołączone zostały materiały pomocnicze, w tym wykonawcze zestawienia elementów dachu, stali, materiałów instalacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej. Do projektu dołączamy również kopie uprawnień projektantów i ich zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych.

Co zawiera projekt?

Opisy
 • Opis techniczny architektury – rozwiązania funkcjonalne budynku, zestawienie jego powierzchni oraz powierzchni poszczególnych pomieszczeń, opis materiałów proponowanych do wykończenia budynku etc.
 • Opis techniczny konstrukcji – zestawienie materiałów, z których wykonane są elementy konstrukcyjne, a także podstawowe dane do obliczeń statycznych.
 • Obliczenia konstrukcyjne – podstawowe założenia i wyniki obliczeń konstrukcyjnych.
 • Opisy instalacji – wyjaśnienie przyjętych założeń projektowych i rozwiązań w zakresie ogrzewania domu, instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz elektrycznej.
Rysunki architektoniczne
Widoki elewacji
 • Dokładny wygląd frontu, tyłu, boków domu oraz opis materiałów wykończeniowych.
Rzuty
 • Rzut parteru i pięter – rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian (nośnych, działowych, etc.) na każdej kondygnacji domu. Pokazuje również sugerowane rozmieszczenie otworów drzwiowych, urządzeń kuchennych i sanitarnych, etc.
 • Rzut dachu – kształt, wymiary dachu, kąt nachylenia jego wszystkich połaci oraz rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych.
Przekroje
 • Przekroje – zawierają wszystkie charakterystyczne elementy konstrukcji budynku, wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu, sposób rozwiązania niektórych połączeń części budynku (np. ściany ze stropem, ściany z dachem).
Rysunki konstrukcyjne
 • Rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał, z którego są wykonane.
 • Rzut stropów i nadproży – rysunek przedstawiający układ stropów, rozmieszczenie i rozstaw belek stropowych, wymiary nadproży i podciągów.
 • Rzut więźby dachowej – układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje. Wszystkie elementy są ponumerowane zgodnie z oznaczeniami z zestawienia tarcicy dachowej.
 • Detale konstrukcji – wyrysowane elementy żelbetowe, z uwzględnieniem zbrojenia, zestawieniem stali i wytycznymi wykonawczymi.
Materiały pomocnicze
 • Zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej – wykaz i wymiary okien oraz drzwi wykorzystanych w projekcie.
 • Zestawienie elementów więźby dachowej – wykaz elementów użytych do konstrukcji dachu (przekroje, ilość i długości).
 • Zestawienie materiałów do podstawowych instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych – ilość i wykaz urządzeń, armatury i elementów składowych instalacji.
 • Zestawienie stali do zbrojenia elementów żelbetowych.
Instalacje sanitarne
 • Projekty instalacji – rozmieszczenie wszystkich instalacji wewnętrznych, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i c.o., wraz z opisem i wykazem materiałów instalacyjnych.
Instalacje elektryczne
 • Projekt instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych.
Informacje formalno-prawne
 • Oświadczenie projektantów – wymagane prawem potwierdzenie, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Informacje o wykorzystaniu projektu gotowego – co należy zrobić, aby projekt domu gotowego zyskał status projektu budowlanego, kompletnego do przedłożenia w urzędzie celem uzyskania pozwolenia.
 • Obowiązki architekta adaptującego – wykaz i zakres prac niezbędny do przystosowania domu do warunków lokalnych panujących na działce i stworzenia projektu budowlanego.
 • Informacje o alternatywnych rozwiązaniach technicznych i instalacyjnych – wyjaśnienie konieczności zastosowania w projekcie jednoznacznych rozwiązań projektowych.
 • Wykaz dopuszczalnych zmian w projekcie niewymagających zgody pracowni – wykaz szeregu zmian, które może wprowadzić architekt dokonujący adaptacji, bez dodatkowej zgody autorów projektu.
Dokumenty
 • Uprawniania projektantów – rodzaj i numer uprawnień projektantów poszczególnych branż, potwierdzający ich przygotowanie zawodowe.
 • Zaświadczenia z izb zawodowych – informacje o przynależności projektantów do właściwych izb zawodowych.
 • Dołączamy także zgodę na ewentualne dokonanie zmian w projekcie.
Szczególnie polecamy projekty dla dewelopera, projekty domów bliźniaczych (projekty domów w zabudowie bliźniaczej), projekty domów w zabudowie jednorodzinnej dwulokalowej, nowoczesne projekty domów.
EOS
Stropex
Aluron
Isover
Weber
Velux
Mitek
EMO
Rigips